AKTUALITY
IVS
IVS

Logo OPZ barevné

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005669
Doba realizace: 1.2.2017 – 31.1.2019
Poskytovatel: MPSV
Prioritní osa: Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti
Operační program: Zaměstnanost

Popis projektu