AKTUALITY
IVS
IVS

Logo OPZ barevné

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002363
Výše finanční podpory: 5 208 085,00 Kč
Doba realizace: 1.10.2016 – 30.9.2018
Poskytovatel: MPSV
Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Operační program: Zaměstnanost

Popis projektu