AKTUALITY
IVS
IVS

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00266
Výše finanční podpory: 4.649.454,-
Doba realizace: 1.2.2013 – 31.1.2015
Poskytovatel: MPSV
Prioritní osa: Aktivní politika trhu práce (Konvergence)
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Popis projektu

Výstupy projektu

Fotodokumentace projektu