AKTUALITY
IVS
IVS
č. Název kurzu počet hodin
1 Úspora energií 2
2 Větrná energie 2
3 Větrné elektrárny 4
4 Vodní elektrárny 2
5 Vodní energie 2
6 Vodní turbímy 2
7 Výroba tepelné energie z elektrické 2
8 Základní energetické informace 2
9 Zplyňující kotle 2
10 Akumulace elektrické energie 6
11 Akumulace energie 2
12 Akumulace tepelné energie 6
13 Bioplynové stanice 6
14 Centrální zásobování teplem (CZT) 4
15 Deskové rekuperátory 2
16 Domovní předávací stanice 4
17 Dotační programy v ČR 2
18 Druhy a možnosti energetických zdrojů 2
19 Elektrická energie 2
20 Energetika budov 4
21 Energetika legislativa 4
22 Fototermické panely 2
23 Fotovoltaické elektrárny 4
24 Fotovoltaické panely 2
25 Geotermální energie 2
26 Kogenerační tepelné jednotky 4
27 Kotle na fosilní paliva 2
28 Kotle na plynná paliva 2
29 Malé vodní elektrárny 2
30 Možnost využití větrných elektráren v ČR 2
31 Nízkoenergetické a pasivní domy 4
32 Objektové předávací stanice 1
33 Olejové hořáky 2
34 Plynové hořáky 2
35 Protiproudé rekuperátory 2
36 Rámcové dokumenty 2
37 Rekuperátory 2
38 Rotační rekuperátor 4
39 Řešení energetických zdrojů 2
40 Řízení kaskády zdrojů tepla 4
41 Solární energie 2
42 Tepelná čerpadla 2
43 Tepelná čerpadla GHP 2
44 Tepelná čerpadla vzduch-voda 4
45 Tepelná čerpadla země-voda 2
46 Tepelná čerpadla vzduch-vzduch 2
47 Tepelná energetika 2
48 Tepelné elektrárny 2
49 Tepelné výměníky 6
50 Trigenerační tepelné jednotky 4
Celkem 140