AKTUALITY
IVS
IVS

17. – 19.9.2014 byl na Informačně-vzdělávacím středisku realizován MOTIVAČNÍ KURZ.

Obsahem tohoto kurzu byly:

– Seznamovací techniky – navázání kontaktu – seznámení ve skupině

–    systém osobních motivů a vazeb → vztah: já – práce – (sociální kontakty) – společnost – (ostatní lidé)
–    zlepšení verbální i neverbální komunikace
–    vlastní sebehodnocení – silné stránky – slabé stránky
–    nácvik bránění se manipulaci – asertivní chování
–    uspokojování potřeb
–    způsoby myšlení – analytické, komplexní, koncepční, …..

– Orientace na trhu práce
– informační zdroje, kontakty, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
– http://portal.mpsv.cz
– Osobní portfolio
– evropský formulář životopisu, motivační dopis, doklady o vzdělání a praxi
– Příprava na přijímací pohovor
– nácvik přijímacího pohovoru

– Pracovně – právní problematika – zákoník práce
– náležitosti pracovní smlouvy
– zkušební doba
– pracovní poměr na dobu určitou
– skončení pracovního poměru
– druhy pracovních smluv

Účastníci si odnesli mnoho zajímavých poznatků. V současné době plánujeme další termín k uskutečnění tohoto kurzu.