AKTUALITY
IVS
IVS

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00180
Výše finanční podpory: 2 823 114,60 Kč
Doba realizace: 15.3.2013 – 14.3.2015
Poskytovatel: MPSV
Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Popis projektu

Výstupy projektu

Fotodokumentace projektu