AKTUALITY
IVS
IVS

Individuální poradenství v místě

Prvním krokem práce s klientem bude jeho registrace u poradce na recepci a úvodní cílený rozhovor s klientem zaměřený na identifikaci jeho potřeb, předpokladů a zkušeností a individuální doporučení služeb IVS, které může klient využít (individuální poradenství, školení, využití pracovních a motivačních středisek).
V případě potřeby individuálního poradenství bude snaha zaměřit se na klientovy zkušenosti a využití jeho silných stránek, jichž využívá při své veškeré činnosti. K tomu bude jako forma sloužit kromě cíleného rozhovoru s klientem také:

  • nabídka možností odborného posouzení jeho zdravotních, tělesných a duševních předpokladů
  • nabídka možností posouzení jeho profesních zájmů odbornými institucemi, které se danými činnostmi zabývají. Výstupy těchto služeb by měly klientovi pomoci lépe porozumět svým schopnostem a vidět své možnosti v dalším profesním životě.

Významnou pomoc bude poradce nabízet i pro osoby se zdravotním postižením nebo jinak znevýhodněné osoby na trhu práce, pokud to bude v daném případě relevantní. Zde bude jeho činnost úzce navazovat na možnosti úřadů práce, které mohou různými způsoby finančně podporovat vznik pracovního místa pro dané osoby.

Možnost zdarma využití ICT

  • klienti budou moci využít systém samoobslužného vyhledávání informací o profesích, vzdělávání a pracovních příležitostech na PC s připojením na internet
  • přednastavené databáze, nabídky vzdělávacích aktivit a informace o volných pracovních místech usnadní klientům orientaci v nabídce webových stránek
  • poradci poskytnou klientům asistenci při hledání a třídění informací z informačních portálů

Zprostředkování konzultací s odborníky

  • na základě úvodního rozhovoru a identifikaci individuálních potřeb klienta může poradce ve specifických případech doporučit konzultaci se specializovaným odborníkem, např. právník, psycholog, pracovní diagnostika na ÚP

Pořádání informačních seminářů

Pro více klientů současně bude poradce zajišťovat:

  • soft-kills besedy s odborníky v oblasti sebeprezentace a komunikace
  • přednášky v oblasti sociálně právní a pracovně právní problematiky
  • semináře pro seznámení se s možnostmi pomoci v sociální oblasti
  • zprostředkování konzultací v otázkách reintegrace do pracovního života

V případě mezery v regionální nabídce vzdělávacích produktů, které budou požadovány podnikatelskými subjekty bude IVS připravovat a nabízet vlastní vzdělávací programy – zejména v technických a energetických oborech.

Poradenství přes internet, telefon

Poradci IVS budou poskytovat poradenství i na dálku, zejména distribuci informací o vzdělávacích produktech nabízených v regionu, nabídku rekvalifikací, volných pracovních míst atd. V případě komplikovanějších potřeb a dotazů doporučí klientovi osobní návštěvu IVS.

Webové stránky

IVS bude provozovat vlastní internetové stránky se základními informacemi o poskytovaných službách včetně provozní doby, aktuálními nabídkami, informacemi z trhu práce a vzdělávání a kontakty.