AKTUALITY
IVS
IVS

Konferenční sál vhodný pro vzdělávací aktivity, moderní přednášky, workshopy, konference, výstavy, apod. K dispozici dataprojektor, projekční plátno, flip-chartová tabule.
Kapacita: 60 osob (s možností variabilního uspořádání)

Cena: 400 Kč/hodinu

Běžná učebna s interaktivní tabulí SmartBoard, dataprojektorem, PC lektora a s flip-chartovou tabulí.
Kapacita: 20 osob (s možností variabilního uspořádání)

Cena: 150 Kč/hodinu

Učebna PC se 13 kvalitními počítači s LCD monitory a připojením k internetu. K dispozici, interaktivní tabule SmartBoard, flip-chartová tabule.
Kapacita: 24 osob (s možností variabilního uspořádání)

Cena: 200 Kč/hodinu

Dále nabízíme:

  • Pronájem moderně vybavených prostorů s novým nábytkem
  • Bezbariérový přístup
  • V prostorách je celkem 50 parkovacích míst, jejichž využití je v době konání akcí ZDARMA
  • Kompletní kancelářský servis – sekretariát, kopírování, scannování, tisk
  • Připojení k internetu je možné přes síť WiFi
  • V prostorách IVS je k dispozici kuchyňka
  • Nabídka cateringových služeb

Ceny pronájmů – bez DPH, možnost slev (až 50%) – cena závislá na době nájmu
kontakt:
Ing. Petrů Hana – tel.: 381 407 401, email: petru@copsu.cz

Pronájem další učeben a přednáškových sálů