AKTUALITY
IVS
IVS

V rámci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ došlo ke zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení.

Jedním z cílů projektu je např. podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

Více o projektu: „zde“


Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - Motivační pracoviště Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - Motivační pracoviště Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - Motivační pracoviště Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - Motivační pracoviště Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - Motivační pracoviště Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - Motivační pracoviště Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - Motivační pracoviště Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - Motivační pracoviště Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - Motivační pracoviště Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - Motivační pracoviště Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - Motivační pracoviště