AKTUALITY
IVS
IVS

Slavnostní zahájení provozu
Informačně – vzdělávacího střediska Jihočeského kraje

proběhne dne 26.4.2013 od 10:00 hod.

v nově otevřeném objektu střediska, na adrese Pionýrů 499, Sezimovo Ústí.

Program slavnostního zahájení:

10:00
Zahájení – ředitel COP
Příspěvek zástupce MPSV
Příspěvek zástupce ÚP Č. Budějovice
Příspěvek zástupce zřizovatele Jčkraje
Příspěvek zástupce Motor Jikov Group
Příspěvek zástupce Kovosvit S.Ústí
Příspěvek zástupce ČEZ

11:00
Raut
Prohlídka prostor IVS – včetně nových motivačních
pracovišť pro výrobu, rozvod a užití elektrické energie
s využitím obnovitelných zdrojů energie
Jednotlivé příspěvky se budou týkat problematiky celoživotního vzdělávání,
aktivní politiky zaměstnanosti a řešení nedostatku technických profesí na trhu
práce.
Setkání bude jistě vítanou příležitostí pro osobní kontakty a výměnu
zkušeností s představiteli pozvaných firem, úřadů práce a vzdělávacích institucí
z Jihočeského kraje.

 

Anotace:

Ve středisku budou poskytovány následující služby:
Posláním střediska je prostřednictvím modernizace veřejných služeb zaměstnanosti zlepšit dostupnost a kvalitu informačních, poradenských a školících služeb pro zájemce o zaměstnání. IVS vybudované při střední škole v Sezimově Ústí nabídne uchazečům o zaměstnání z ohrožených skupin a zaměstnancům ohroženým ukončením pracovního poměru širokou škálu služeb. Ve středisku s nově vybavenými učebnami a motivačními pracovišti získají od poradců informace o možnostech celoživotního vzdělávání, rekvalifikace, uplatnění na trhu práce. V motivačních pracovištích se prakticky seznámí s pracovními pozicemi ve strojírenství a energetice.

Středisko spolupracuje s úřady práce, zaměstnavateli a vzdělávacími a poradenskými institucemi v kraji.
1. Individuální poradenství v místě
2. Zprostředkování konzultací s odborníky
3. Pořádání informačních seminářů a vzdělávání
4. Přiblížení pracovních pozic – motivační pracoviště
5. Zajištění kontaktu uchazečů se zaměstnavateli
6. Poradenství přes internet a telefon