AKTUALITY
IVS
IVS

Pro studenty 3. a 4. ročníků realizujeme semináře

Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce„.

Seminář je rozdělen do tří částí „Co po škole?“, „Hledání zaměstnání“ a „Příprava na pracovní pohovor“. Cílem semináře je informovat posluchače o aktuální situaci na trhu práce, zaměstnavatelích a orientování se v personalistice, o tom co by měl student udělat pro to, aby našel po škole uplatnění, jak zpracovat motivační dopis, životopis a připravit se na pracovní pohovor.

Seminář uplatnění absolventů škol na pracovním trhu