AKTUALITY
IVS
IVS

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

PODPORA OSOB SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH NA TRHU PRÁCE


Cílem projektu je:
zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti klientů projektu pomocí využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Klíčové aktivity:
1. Oslovení a výběr účastníků
2. Individuální podpora a poradenství
3. Motivační kurz
4. Bilanční diagnostika a ergodiagnostika
5. Rekvalifikační kurzy dle nabídky realizátora
6. Monitoring trhu práce
7. Uplatnění na trhu práce
8. Doprovodná opatření

REALIZACE KLÍČOVÝCH AKTIVIT:

Cílem projektu bylo zajistit celkem 12 klientů. Ve skutečnosti bylo podpořeno 16 vhodných účastníků z cílové skupiny osob starších 50 let.Výběr byl realizován z vlastní databáze, ve které evidujeme zájemce o zaměstnání, ve spolupráci s firmami, úřadem práce a volným náborem pomocí inzerce.

Každému účastníku projektu byl po celou dobu trvání projektu k dispozici individuální poradce, který s každým účastníkem vypracoval individuální plán, kde byly zaznamenány představy a očekávání, dále výsledky jednotlivých aktivit projektu, celkový vývoj a pokrok účastníka v průběhu realizace až do jeho ukončení účasti.Bylo dbáno na individuální podporu každého klienta zaměřenou na pracovní poradenství s cílem umístění klienta na vhodné pracovní místo, ke zlepšení jeho pozice na trhu práce.

Všichni účastníci se aktivně zúčastnili motivačního kurzu, kde si rozšířili dovednosti v oblasti komunikace, týmové práce, sebeprezentace, pracovněprávních vztahů, v procesu hledání zaměstnání.
Obsahem byla:
– orientace na trhu práce,
– osobní portfolio – životopis,
– sestavení motivačního dopisu,
– příprava na přijímací pohovor,
– nácvik komunikačních dovedností

Bilanční diagnostiky se účastnilo 6 klientů. Cílem bylo komplexní posouzení schopností a možností účastníka v návaznosti na jeho pracovní uplatnění.
Cílem ergodiagnostiky bylo získat celkový přehled o tzv. zbytkovém pracovním potenciálu. Snižuje se tím riziko špatného pracovního zařazení. O toto vyšetření mělo zájem 6 klientů.

Všichni účastníci projektu měli možnost absolvovat i více jak jednu rekvalifikaci. Rekvalifikace byly realizovány realizátorem projektu (žadatelem) a formou nákupu služeb.
REALIZOVANÉ KURZY:
– Kurz AutoCAD – 5 osob
– Kurz Základy PC – 7 osob
– Obsluha křovinořezu – 2 osoby
– Vazačský kurz – 2 osoby
– Jeřábnický kurz – 2 osoby
– Rekvalifikační kurz pracovník v sociálních službách – 6 osob
– Účetnictví s využitím výpočetní techniky – 1 osoba
V rámci rekvalifikací byla úspěšnost klientů 100%.

V rámci projektu byl prováděn monitoring trhu práce. Účelem bylo poskytnout maximální podporu klientům při hledání pracovního místa, poskytnout poradenské a informační služby v oblasti lidských příležitostí. Nejen pro klienty ale i širokou veřejnost byla vytvořena databáze „VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST“.

Na základě monitoringu trhu práce byla účastníkům poskytnuta podpora při vyhledávání pracovních míst. V průběhu realizace projektu bylo přímo u žadatele vytvořeno 6 nových pracovních míst a 3 nová pracovní místa zprostředkovaná u zaměstnavatele.
Ostatním účastníkům projektu byla poskytnuta odborná pomoc při hledání vhodného zaměstnání a jeho zprostředkování (bez mzdových příspěvků). Celkem se na trhu práce uplatnilo 13 klientů projektu z 16.

V průběhu realizace projektu byly poskytnuty finanční příspěvky účastníkům projektu na výdaje spojené s účastí na jednotlivých aktivitách. Jedná se o příspěvek na dopravu, příspěvek na lékařské potvrzení pro absolvování rekvalifikace a vstupní lékařské vyšetření.
 

zpět na projekt