AKTUALITY
IVS
IVS

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK
 

DO PRÁCE S NOVOU KVALIFIKACÍ

Cílem projektu je:
zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti klientů projektu pomocí využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Klíčové aktivity:
01 Oslovení a výběr účastníků
02 Motivační kurz a monitoring trhu práce
03 Bilanční diagnostika a ergodiagnostika
04 Individuální podpora a poradenství
05 Rekvalifikační kurzy
06 Uplatnění na trhu práce
07 Doprovodná opatření

REALIZACE KLÍČOVÝCH AKTIVIT:

Cílem projektu bylo zajistit celkem 70 klientů. Ve skutečnosti bylo podpořeno 104 vhodných účastníků z cílové skupiny „Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Jihočeském kraji déle než 5 měsíců“.Výběr byl realizován z vlastní databáze, ve které evidujeme zájemce o zaměstnání, ve spolupráci s firmami, úřadem práce a volným náborem pomocí inzerce.

Každému účastníku projektu byl po celou dobu trvání projektu k dispozici individuální poradce, který s každým účastníkem vypracoval individuální plán, kde byly zaznamenány představy a očekávání, dále výsledky jednotlivých aktivit projektu, celkový vývoj a pokrok účastníka v průběhu realizace až do jeho ukončení účasti.Bylo dbáno na individuální podporu každého klienta zaměřenou na pracovní poradenství s cílem umístění klienta na vhodné pracovní místo, ke zlepšení jeho pozice na trhu práce.

Všichni účastníci se aktivně zúčastnili motivačního kurzu, kde si rozšířili dovednosti v oblasti komunikace, týmové práce, sebeprezentace, pracovněprávních vztahů, v procesu hledání zaměstnání.
Obsahem byla:
– orientace na trhu práce,
– osobní portfolio – životopis,
– sestavení motivačního dopisu,
– příprava na přijímací pohovor,
– nácvik komunikačních dovedností

Bilanční diagnostiky se účastnilo 24 klientů. Cílem bylo komplexní posouzení schopností a možností účastníka v návaznosti na jeho pracovní uplatnění.
Cílem ergodiagnostiky bylo získat celkový přehled o tzv. zbytkovém pracovním potenciálu. Snižuje se tím riziko špatného pracovního zařazení. O toto vyšetření mělo zájem 15 klientů.

Všichni účastníci projektu měli možnost absolvovat i více jak jednu rekvalifikaci. Rekvalifikace byly realizovány realizátorem projektu (žadatelem) a formou nákupu služeb.
REALIZOVANÉ KURZY:
– Účetnictví s využitím výpočetní techniky – 29 osob
– Obsluha CNC obráběcích strojů – 9 osob
– Soustružení kovových materiálů – 2 osoby
– Obsluha elektro/motovozíku – 7 osob
– Řidičský průkaz C, D, E vč. profesního průkazu – 7 osob
– Masér pro zdravotnická zařízení – 2 osoby
– Pracovník v sociálních službách – 18 osob
– Manikúra a pedikúra včetně nehtové modeláže – 1 osoba
– Kosmetické služby – 4 osoby
Celkem se rekvalifikací účastnilo 81 klientů s úspěšností 91%.

V rámci projektu byl prováděn monitoring trhu práce. Účelem bylo poskytnout maximální podporu klientům při hledání pracovního místa, poskytnout poradenské a informační služby v oblasti lidských příležitostí. Nejen pro klienty ale i širokou veřejnost byla vytvořena databáze „VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST“.

Na základě monitoringu trhu práce byla účastníkům poskytnuta podpora při vyhledávání pracovních míst. V průběhu realizace projektu byla přímo u žadatele vytvořena 2 nová pracovní místa, 2 nová a 10 volných pracovních míst zprostředkovaných u zaměstnavatelů.
Ostatním účastníkům projektu byla poskytnuta odborná pomoc při hledání vhodného zaměstnání a jeho zprostředkování (bez mzdových příspěvků). Celkem se na trhu práce uplatnilo 63 ze 104 klientů projektu.

V průběhu realizace projektu byly poskytnuty finanční příspěvky účastníkům projektu na výdaje spojené s účastí na jednotlivých aktivitách. Jedná se o příspěvek na dopravu, příspěvek na lékařské potvrzení pro absolvování rekvalifikace a vstupní lékařské vyšetření.

zpět na projekt