AKTUALITY
IVS
IVS

Ukázky obsluhy techniky

Inovativnost projektu spočívá především v synergii s fungující technicky zaměřenou školou, která nabídne využití PRACOVNÍCH A MOTIVAČNÍCH STŘEDISEK (dále PMS). Formou praktického předvedení urč. pracovních činností a pozic výrazně zvýší motivaci klientů pro případnou rekvalifikaci a pomohou mu vybrat vhodnější budoucí pracovní zaměření s ohledem na jejich možnosti a schopnosti.

Stávající pracovní a motivační střediska „Komplexní automatizace výrobních procesů“ a „Výroba, regulace a distribuce energie včetně energetických úspor“, která budou umístěna v přízemí stejného pavilonu jako IVS nabídnou klientům konkrétní ukázky typových pozic a pracovních činností, které umožní:

  • podrobné a názorné seznámení klienta s nároky a požadavky na vytipovaná povolání či pracovní činnosti
  • seznámení klienta s pracovní činností obrazem i ukázkou
  • předvedení pracovních prostředků pracovního prostředí
  • předvedení vybrané pracovní činnosti přímo na pracovišti
  • možnost zapojení se do jednodušších činností přímo na pracovišti

Prostory PMS Energetických úspor jsou rozděleny do jednotlivých sekcí (solární panely, datová síť inteligentní budovy, zabezpečení budovy, ovládání dálkového vytápění) které umožní předvést, názorně demonstrovat projektování úsporných objektů, jejich užívání (zaškolení obsluhy, zajišťování servisu, simulace a optimalizace procesů)

Spolupráce se školami

Pro zájemce o zaměstnání z řad posledních ročníků středních škol bude možnost zorganizovat exkurze do IVS, seznámit studenty s informačními portály, nabídkou dalšího vzdělávání a prezentovat pracovně-motivační střediska. Středisko IVS nabídne školám spolupráci v rámci výuky zaměřené na orientaci studentů na trhu práce.