AKTUALITY
IVS
IVS

Logo OPZ barevné

CESTA K PRÁCI

 

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005669
Doba realizace: 1.2.2017 – 31.1.2019
Poskytovatel: MPSV
Prioritní osa: Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti
Operační program: Zaměstnanost

Popis projektu
Projekt je zaměřen na skupinu mladých do 25ti let na trhu práce v Jihočeském kraji. Komplexní program JOB ACADEMY
obsahuje poradenské, vzdělávací, motivační a doprovodné opatření určené pro zvýšení kompetencí a dovednosti této
ohrožené skupiny osob.

Klíčové aktivity
KA1 JOB MARKET – Úvod, aktivizace a motivace CS k zapojení do projektu; možnosti, které má CS na trhu práce; představení poptávky na trhu práce.
KA2 JOB CONSULTING – modul navazuje na KA1 a prolíná se napříč dalšími KA. Zaměřuje se na zjištění osobních a kvalifikačních předpokladů osob z CS, poskytování individuálních poradenských služeb cílové skupině pro výběr vhodných KA v projektu a motivace CS k úspěšnému uplatnění na trhu
práce.
KA3 MY JOB – motivační a vzdělávací aktivity zaměřené na obnovu a rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění osob z CS na TP v pozici zaměstnance. Cílem je dosáhnout posunu v motivaci hledat si zaměstnání, zlepšit orientaci na TP, získat přehled o pracovně-právní problematice
a činit kroky vedoucí k nalezení zaměstnání.
KA4 MY BUSINESS – vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj podnikatelských kompetencí a získání základních informací souvisejících se zahájením vlastního podnikání. Cílem je připravit reálný business plán a připravit potenciální začínající podnikatele na vstup do podnikání.
KA5 JOB DAYS jedná se o doprovodná opatření (workshopy, burzy práce, dny řemesel atd.), která přispějí k začlenění cílové skupiny na trh práce. Součástí bude spolupráce s personalisty firem, která umožní CS poznat pracovní prostředí konkrétního zaměstnavatele, seznámit se s pozicemi ve firmě,
co firma požaduje od potencionálních zaměstnanců, jakým způsobem probíhají výběrová řízení a vyzkoušet si pohovor nanečisto.
KA6 JOB TRAINING – Součástí projektu je pracovní trénink (u žáků a studentů) či získání dlouhodobého zaměstnání. Záměrem je, aby měli mladí z CS možnost se zapracovat na konkrétní pracovní pozici, získali zkušenosti z oboru s perspektivou dlouhodobého zaměstnání či praxe, která
může vést k získání profesní kvalifikace.

Cílová skupina
Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let.

Cíle projektu
Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti neaktivních mladých osob ve věku do 25 let v souladu s potřebami regionálního trhu práce prostřednictvím opatření vedoucích k získání zaměstnání nebo zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Snahou projektu je zapojit CS do vzdělávacího programu JOB
ACADEMY, který se skládá z individuálních modulů.

Výstupy
Počet podpořených osob: min. 120

Kontakt
Mgr. Pavla Ambrožová, tel.: 381 407 423, e-mail: ambrozova@copsu.cz

zpět na projekt