AKTUALITY
IVS
IVS

Logo OPZ barevné

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003122
Výše finanční podpory: 4 714 837,50 Kč
Doba realizace: 1.1.2017 – 31.12.2018
Poskytovatel: MPSV
Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Operační program: Zaměstnanost

Popis projektu